TR EN
info@cidem.av.tr 0312 502 75 00
Uyuşturucu madde ile ilgili suçlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun İkinci Kitabının, Üçüncü Kısmının “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar”...
Unsur ve müeyyidesi Askeri Ceza Kanunu (As.C.K.)’nun 87/1’inci maddesinin ilk cümlesinde düzenlenen basit emre itaatsizlikte ısrar suçunun oluşabilmesi için;...
Güvenilir hukuki süreç yönetimi. Hukuki süreçte hızlı, kesin ve uzun vadeli güvenilir çözümler.
Kısa sürede çözümlenen kalıcı sonuçlarla müvekkil memnuniyeti