TR EN
info@cidem.av.tr 0312 502 75 00

Blog

Uyuşturucu madde ile ilgili suçlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun İkinci Kitabının, Üçüncü Kısmının “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” başlığını taşıyan Üçüncü Bölümünde düzenlenmiştir. Kullanmak maksadıyla uyuşturucu bulundurmak ile uyuşturucu ticareti yapmak suçları farklı suç tiplerini oluşturmaktadır. Bu anlamda “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlığını taşıyan TCK’nun 191.

Unsur ve müeyyidesi Askeri Ceza Kanunu (As.C.K.)’nun 87/1’inci maddesinin ilk cümlesinde düzenlenen basit emre itaatsizlikte ısrar suçunun oluşabilmesi için; Hizmete ilişkin bir emrin varlığı, Bu emrin muhatabına tebliğ edilmek suretiyle malum ve muayyen hale getirilmesi, Emrin hiç yapılmamış olması, Suç işleme kastı ile hareket edilmiş olması, gerekmektedir. Yerleşmiş Yüksek Mahkeme kararlarında, As.C.K.’nun 89’ncu maddesinde düzenlenen

1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (As.C.K.)’nun Üçüncü babının “Hizmet ve vazifenin ihlali” başlıklı Dokuzuncu faslında, “Umumi surette ihmal ve tekasül” başlığı altındaki 144’üncü maddesinde düzenlenen ve Türk Ceza Kanunu (TCK)’na atıf suretiyle cezalandırılan memuriyet görevini kötüye kullanmak suçu, bu Kanun’un 12’nci maddesinde tarif edilen bir askerî vazifeyi (hizmeti) yapmakla yükümlü bulunan kişinin (memurun), memurluk görevini

Ceza mahkumiyeti, yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı göz ardı edilerek ulaşılan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu ispat, hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacına aykırı olarak, gerçeğe